Vervolgcursus

De Imkervereniging Oegstgeest gaat de cursus Voortgezet

Imkeren aan haar leden aanbieden. De cursus is de uitkomst van een discussie
binnen de NBV nadat gebleken was dat de voortgezette cursus, die tot vorig jaar
gegeven werd, niet aan de verwachtingen voldeed. De voortgezette cursus was in
eerste instantie opgezet voor leden die na de basiscursus 5 jaar geïmkerd
hadden. Die tijd bleek veel te lang te zijn want juist in de eerste jaren na de
basiscursus worden de door de nieuwe imkers de meeste problemen ondervonden.

Het resultaat is een nieuwe cursus: Voortgezet Imkeren.

Vorig jaar is door ons een eerste cursus nieuwe stijl
georganiseerd, waarmee we veel ervaring hebben opgedaan. Dit jaar zijn ook
uitgewerkte lessen beschikbaar gekomen waardoor een goede uitgangspositie
verkregen is.

Op de site van de NBV vind je veel informatie over de opzet
en inhoud van de cursus. Zie www.bijenhouders.nl/cursussen/soorten-cursussen/voortgezette-basiscursus.

De cursus bestaat uit 9 theoretische lessen en een examen.

De praktische handelingen voert iedereen op zijn/haar eigen
bijenvolken uit.

Daarbij is het niet uitgesloten dat tot een of meerdere
gezamenlijke praktijklessen besloten wordt. Die zal/zullen dan op de stand van
één van deelnemers plaatsvinden.

De cursus wordt gegeven door Ton Verbaken in het gebouw van
de IJsclub Oegstgeest/MEC op maandagavonden
( zie bijlage data).

Alle cursusavonden worden gehouden van 19:30 uur tot 21:30
uur.

De kosten bedragen € 75 pp.

Als lesmateriaal worden dezelfde boeken als van de
basiscursus gebruikt. Een lesboek speciaal voor de cursus Voorgezet Imkeren
wordt door de NBV voorbereid maar zal dit jaar nog niet beschikbaar zijn. We
zullen kopieën uitgedeeld worden.

Opgave kan via de secretaris van
de vereniging : secretaris@imkervereniging-oegstgeest.nl

data: 02-03/ 16-03/ 30-03/ 20-04/11- 05/ 25-05/ 29-06/ 13-07/ 31-08/ examen 14-09/ diplomauitreiking 28 -09/