van de imkervereniging

De basiscursus

Aanmelden basiscursus

Cursus 2021 begint: 12 februari 2021 en eindigt: 16 april 2021
Er zijn nu 10 aanmeldingen, max. 12.

Als de volgende cursus volgeboekt is, komt u op een wachtlijst

Seizoen 2021
Aanhef Mw
Dhr
Voorletters of voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Postcode
Huisnummer
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Email adres
Lid NBV? nee
ja
Bezit lesboek? nee
ja
Alles ingevuld?