Informatieavond “Varroabestrijding

Namens het bestuur van Imkervereniging Oegstgeest volgt hierbij een uitnodiging voor een informatieavond met als onderwerp “Varroabestrijding”, gepresenteerd door Ton Verbaken.

De uitslag van de enquête onder de leden van de Imkervereniging Oegstgeest  betreffende de wintersterfte is voor het bestuur aanleiding om tot actie over te gaan. We gaan ervan uit dat varroa de boosdoener is en daarom willen we onze leden als eerste helpen door hen bekend te maken met de juiste bestrijding ervan.

De varroabesmetting vraagt het hele jaar aandacht en kan niet afgedaan worden met net voor de winter er een behandeling op los te laten. Het gaat immers niet om de varroa zelf maar om de virussen die de varroa gedurende het bijenjaar onder de bijen verspreidt. Met het bestrijden van de varroa aan het einde van het jaar bereiken we die virussen niet.

Al ruim 10 jaar geleden heeft Wageningen University and Research (WUR) onderzoek gedaan naar een effectieve manier om varroa het leven zuur te maken (letterlijk en figuurlijk). Deze aanpak wordt op de beginnerscursus Imkeren besproken maar lang niet iedereen gebruikt of kent de methode.

Het betreft het 3 gangenmenu gebaseerd op de 3 acties gedurende het jaar waarmee de varroapopulatie klein kan worden gehouden.

Ton Verbaken zal op maandag 17 juli en woensdag 9 augustus, aanvang 19:30 uur, het 3 gangenmenu bespreken en demonstreren. Ook worden alle benodigde materialen getoond. Daarnaast wordt informatie verstrekt over het monitoren van de varroabesmetting en de stappen die genomen kunnen worden wanneer blijkt dat de besmetting te hoog is.

Het programma op de 2 avonden is gelijk maar om te voorkomen dat het zaaltje te vol wordt en om iedereen in vakantietijd de gelegenheid te geven om deel te nemen zijn 2 avonden beschikbaar. I.v.m. een maximum van 20 deelnemers per avond, vragen wij u om uw deelname aan te melden d.m.v. een email te sturen naar secretaris@imkervereniging-oegstgeest, o.v.v. uw voorkeursdatum.

Locatie: IJsclub/MEC, Oegstgeesterweg 43, 2341 NZ Oegstgeest.