Diploma’s uitgereikt!

Vorige maand zijn er in drie rondes diverse diploma uitgereikt. Allereerst de diploma’s voor de voortgezette cursussen, met vertraging de groep van 2020 en ook de cursisten van 2021. Beide groepen houden contact via hun What’s app groep om ideeën en vragen uit te wisselen. De groep van 2021 kwam uit de uithoeken van deze regio omdat Oegstgeest de enige is in de verre omtrek die een voortgezette cursus aanbiedt. Hopelijk kan de cursus van 2022 weer gewoon in het MEC gebouw plaatsvinden en niet via Zoom.

Basiscursus

Ook de cursisten van de basiscursus ontvingen hun diploma vorige week. We begonnen dit jaar met 22 cursisten – een gemengde groep van 2020 en 2021- Drie cursisten zijn tijden de cursus om diverse redenen afgehaakt. Van de 19 overgeblevenen zijn er 16 geslaagd, 2 gezakt en één cursist was juist in die week naar Frankrijk verhuisd. Het was voor de basiscursus groep voor het eerst na lange tijd dat zij elkaar weer zagen omdat zij het hele jaar op verschillend dagen en verschillend locaties les hadden gehad.