Is de nieuwe koningin aan de leg?

Deze vraag stel je vier á vijf weken nadat je de kunstzwerm hebt gemaakt.

Volgorde van werken:

Haal het dak van de kast en leg deze omgekeerd zo dat de binnenzijde naar boven wijst. Haal de honingkamer(s) van de bovenste broedkamer. Geef even een pufje rook als je de beitel tussen de bakken wrikt. Maak met de honingkamer een draaiende beweging en til deze gelijktijdig op. Zet schrijlings de volle kamer(s) op het omgekeerde dak(en). Vervolgens haal je de twee broedbakken van elkaar op de zelfde wijze als bij de honingkamer(s). Zorg voor een tweede dak waarop je de boven broedbak neerzet. Leg op de bovenbak een dekplank.

Zoeken naar broed.

Begin in het midden in de onderbak – gebruik zo min mogelijk rook haal het middelste raam uit de kast bekijk deze, laat het licht zo schijnen dat je de bodem van de cel ziet, eitjes en larve? Je weet dan nog niet of de jonge moer ook daadwerkelijk goed op bruidsvlucht is geweest. Dit zie je als er mooi vlak gesloten werksterbroed aanwezig is. Is er in de ramen naast het midden raam ook open broed? Laat dan verder de onderbak met rust en zet de kast in elkaar. Als er geen broed te vinden is begin dan met de bovenbak. Heb je een leesbril op? J

De bovenbak kan op het omgekeerde dak blijven staan en begin ook weer in het midden. Zie je bij het uithalen van het raam al mooi vlak gesloten werksterbroed dan ben je eigenlijk al klaar. Doe nog even een kleine voedsel inspectie in de twee kantramen – minstens voor de helft verzegeld zijn, minder? even een aantekening op de kastkaart en in je agenda!

Geen broed in de onder -en bovenbak.

Laten we er op houden dat het een luie moer is. Deze is te stimuleren door een raam met openbroed uit je veger in te hangen.

Wat er nu gebeurd is dat de voedsterbijen door het openbroed worden gestimuleerd om de larve te voeden. De moer krijgt nu ook meer voedsel en gaat aan de leg.

Je kijkt vier/vijf dagen later of de moer aan de leg is gegaan. Zo niet kijk dan even of er redcellen op het ingehangen “open broed” raam zijn aangezet. Is dit wel het geval dan zal de moer tijdens de bruidsvlucht zijn verongelukt. Laat de doppen staan!

En wat nu als er geen doppen en geen werksterbroed is? Dan zit er een moer in wat nu?   Leg dit aan mij voor dit komt zo weinig voor. Het mailadres is bekent.