Posted in artikelen, evenementen

basisdiploma bijenhouden 2019

Op woensdagavond 6 november heeft de vereniging aan 12 imkers het basisdiploma bijenhouden kunnen uitreiken. Wij heten hen bij deze nog een keer hartelijk welkom in de vereniging. Het was een heugelijke gelegenheid te meer omdat wij als vereniging mee hebben gedaan aan het landelijke examen dat dit jaar voor het eerst werd gehouden.

De meeste deelnemers aan deze cursus hebben in mei een veger gekregen en zijn dus al een aantal maanden actief aan het imkeren.

De komende basiscursus zit met 12 deelnemers ook al vol en zelfs de cursus van 2021 heeft al 5 deelnemers op de wachtlijst.

Posted in artikelen

Kasten op Landgoed Rhijnweide

Sinds 26 september heeft de vereniging een nieuwe plek voor kasten. Dank zij een vasthoudende bewoner mag de vereniging kasten plaatsen op Landgoed Rhijnweide. 
Sjoerd de Boer een van de bewoners van de nieuwe wijk Duijfrak, wilde zijn medebewoners enthousiast maken om een bijenkast te adopteren in de wijk. Toen dat op niets uitliep is hij gaan praten met een wethouder over mogelijkheden van bijen in de wijk. Zo kwam hij in contact met de beheerders van het landgoed Rhijnweide aan de Valkenburgerweg. Daar kreeg hij wel gehoor. Hij had al eerder contact met het bestuur gezocht, en nu was het een serieuze optie voor ons. Een paar mensen van de vereniging, waaronder Hans v.d Post zijn toen het gebied gaan bekijken op zoek naar een geschikte plek voor kasten. Die was snel gevonden, beschut en zonnig. We zijn daarna in gesprek gegaan met de beheerders en hebben afspraken gemaakt. In eerste instantie gaat het om ruimte voor 5 kasten. De eigenaresse is enthousiast en voor haar is een potje honing genoeg in ruil voor de plek. Ons aanvankelijke plan was om in het voorjaar te beginnen. Echter, onverwacht kregen we 2 kasten aangeboden die vrij accuut bij de imker weg moesten omdat hij met imkeren stopte. In overleg met de beheerder hebben Fred Schalker en Sjoerd de Boer de plek gereed gemaakt en afgelopen donderdag zijn de kasten geplaatst. Fred heeft de kasten onder zijn hoede genomen. 
Mocht iemand een plek nodig hebben en /of interesse hebben in deze plek, dan eerst contact opnemen met Fred of met mij. 
Hartelijke groet Alma vd wijngaard

Posted in artikelen

Verenigingsuitje 14 september jl.

op een zonnige zaterdagochtend verzamelden zich een 12-tal imkers zich rond de bijenstand van Andy Roodbergen in de Duinvallei in Katwijk. Ze werden verwelkomd door de imkers van deze stand, naast Andy zijn dat Bas ( ook lid) Brenda en Joke( tevens korfvlechter). In de afgelopen twee jaar heeft Andy een prachtig project van de grond gekregen samen  met zijn mede imkers en nu staat er op dit stuk grond een bijenstal voor een achttal kasten omringd door een plantentuin die je alle bijen, wilde bijen,vlinders en wat er zoal nog meer rondvliegt zou toewensen. Dit alles was een openbaring voor de leden.       

Daarna gingen we naar de buren: bewoners van Tiny Houses.We kregen uitvoerig uitleg en mochten zelfs binnen kijken want we wilden allemaal wel eens zien hoe je op 30 m2 kan wonen en ook nog helemaal zelfvoorzienend: geen gas, water, elektriciteit aansluiting. Het blijkt te kunnen en we waren onder de indruk van deze jonge pioniers.       

De derde pionier op dit stuk grond is de bioboer. Hij had twee jaar geleden een stuk grond toebedeeld gekregen dat alleen onkruid bevatte en dode grond, zoals hij dat noemde. We konden dat bijna niet geloven want in de tussentijd is hij er door veel onderzoek, vruchtwisseling en heel veel handmatig hard werken in geslaagd om het jaar door groenten te verbouwen. Deze worden in pakketten thuisbezorgd bij klanten, en ook ter plekke verkocht.
Als afsluiting ging de groep naar het huis van Andy in Rijnsburg. Bij zijn huis heeft Andy een danig groot stuk land dat hij veel kasten kan plaatsen. Zoals bij veel imkers begon het met één kast….Nu staan er ong 15 kasten ( ook van anderen) o.a.een Top Bar Hive kast, aangepast zodat er beter mee te imkeren is; een observatiekast, aangepast zodat er beter te observeren valt, vooral voor de vele schoolklassen die langs komen. Want dat is een passie van Andy: kinderen laten zien en laten mee genieten hoe het bijenleven zich in de kast afspeelt. Naast de diverse kasten ontwerpt maakt Andy ook “handigheidjes” die imkeren makkelijker en leuker maken.

Het was een inspirerende dag voor iedereen. Hartverwarmend om te zien wat passie kan bewerkstelligen. Met dank aan Andy voor de gastvrijheid en het delen van zijn projecten.

Alma vd wijngaard


Posted in artikelen

Varroa Sensitive Hygiene

In het najaar van 2018 in het MEC-gebouw heeft Bart Barten voor zo’n 25 leden van imkervereniging Oegstgeest een zeer onderhoudende lezing verzorgd over de bestrijding van de mijt (Varroa Destructor). 

Bart Barten en Tieme Wanders zijn al een aantal jaren bezig met het kweken van “superbijen”. Bart en Tieme zijn betrokken bij de Stichting Arista Bee Research. Deze stichting legt contacten en bewerkstelligt de samenwerking tussen professionals, wetenschappers en betrokken vrijwilligers.

Wat nu als je simpelweg met elke vorm van varroabestrijding stopt? Deze selectie methode, vrij naar James Bond “Live and let die” genoemd, is toegepast op het Zweedse eiland Gotland. Na drie jaar waren 129 van de 150 bijenvolken op het eiland Gotland gedood door varroamijten.

Bart vertelde over de inspanningen van BartJan Fernhout die op Hawai een bij heeft ontwikkeld die zelf afrekent met de Varroa-mijt. Ook legde Bart uit dat in Amerika werd gewerkt aan de resistente bij. Ook de inspanningen van Buckfast-telers op Marken met raszuivere aanparingen zijn benoemd. 

In Nederland wordt onder andere door Bart Barten gewerkt aan het Varroa Sensitive Hygiene programma. Door selectie op hygiëne kunnen bijen wellicht varroaresistent worden. Het gaat om bijen, die het door varroamijten geïnfecteerd broed, herkennen en opruimen. Vlak voor de cel van een bijenlarf wordt gesloten “kruipt” een varroa bij de larve. Bijen kunnen dat ruiken en verwijderen de pop met varroa. Dit laatste is dus de ontdekking dat bijen door de gesloten broedcel de varroa kunnen “ruiken”. Door elk jaar van het beste volk – geselecteerd uit 40 volken (mini plus kastjes)  koninginnen te kweken waarvan de bijen steeds meer varroa’s vinden zal je volken krijgen die niet meer een “varroa bestrijding” nodig hebben.

Bart liet aan de aan van foto’s zien wat er zo al bij komt kijken. Het gaat om de selectie van koninginnen maar ook om darren. En dat niet alleen; ook het kweken van mijten moest hij onder de knie krijgen. Poedersuiker blijkt daarbij onmisbaar. 

 Bij wijze van spreken tegen wil en dank zullen we, Oegstgeester imkers, voorlopig nog “gedwongen” met gif (mierenzuur/ oxaal zuur) aan de slag moeten. Maar er gloort hoop!

Kijk ook eens op: aristabeeresearch.org en uitzendinggemist.net

Bartjan Fernhout  mei 2018 – VSH

Posted in artikelen

Wespen

Meestal zijn wespen niet agressiever dan bijen en hommels. Een groot verschil tussen bijen, hommels en wespen is dat bijen en hommels op zoek zij naar nectar en stuifmeel, terwijl wespen op zoetstoffen afkomen. Wespen dringen dan ook huizen binnen, dat doet bijen en hommels meestal niet. Omdat zoetstoffen in de buurt van mensen zijn komen wespen daarop af. Dit is de redenen waarom wespennesten vaak dichtbij mensen worden aangetroffen, bijvoorbeeld in de tuin, schuurtjes, en dergelijken. Het is aangeraden om niet in de buurt van een wespennest te komen. Zit er een wespennest te dichtbij kunt u het beste contact opnemen met een ongedierte bestrijder.

Posted in artikelen

Het maken van een kunstzwerm

Ieder bijenvolk wil zich vermeerderen, dit doen zij door het volk te delen, waarbij de koningin (moer) met een groot gedeelte van het volk besluit om te vertrekken, dit noemen ze zwermen. Je kan er van uit gaan dat dit niet gebeurt op het tijdstip van jouw keuze. De enige manier voor de imker, om deze vermeerdering op zijn of haar voorwaarden te laten plaatsvinden, is om op een min of meer kunstmatige wijze, het volk te splitsen. Ook wel genoemd, het maken van een koninginnen aflegger of kunstzwerm.

Ter voorbereiding van deze operatie heb je een extra kast(je), met zes of tien ramen. In dit kastje heb je ramen met kunstraat en minimaal een raam met verzegeld voer vanuit het hoofdvolk, de vliegspleet van de nieuwe kast moet gesloten zijn! Onderstaand de volgorde van werken, indien er een combinatie is van twee broedkamers en een of meerdere honingkamers.

De kast open maken

Haal het dak van de kast en leg deze, in de buurt, omgekeerd zodat de binnenzijde naar boven wijst. Haal de honingkamer(s) van de bovenste broedkamer. Geef daarvoor even een pufje rook als je de beitel tussen de bakken wrikt en er een klein spleetje is. Maak met de honingkamer een draaiende beweging en til deze gelijktijdig op. Zet de honingkamer(s) schrijlings op het omgekeerde dak. Vervolgens haal je de twee broedbakken van elkaar op de zelfde wijze als bij de honingkamer(s). Zorg voor een tweede dak waarop je de bovenste broedkamer neerzet. Leg op deze broedkamer een dekplank terwijl je met de andere broedkamer bezig bent.

De moer zoeken

Begin in de onderste broedkamer, gebruik bij het zoeken zo min mogelijk rook anders jaag je de moer door de kast. Haal het middelste raam uit de broedkamer en bekijk deze. Bij het bekijken van het raam hoef je niet iedere bij aan te kijken, prent het beeld van de moer in en “lees” het raam als een krant. Hang het raam, nadat het bekeken is, apart in een kastje of in een kunststof bak zoals bij de cursus. Ga nu links of rechts van uit het midden de raten te bekijken, net zoals de eerste, totdat alle ramen bekeken zijn. Heb je alle ramen bekeken in de onderste broedkamer en de moer niet gevonden, ga dan op de zelfde wijze te werk met de bovenste broedkamer. Let op! Maak niet de fout om de bovenste broedkamer op de onderste broedkamer te zetten omdat het een gemakkelijke werkhoogte is! Je loopt dan het risico dat de moer van de bovenste broedkamer naar de onderste, net gecontroleerde, broedkamer loopt.

De moer gevonden

Als je de moer gevonden hebt zet je het raam met de moer even apart in een kunststof bak zoals bij de cursus. Je gaat nu uit de boven broedkamer zeven ramen met bijen afslaan in de klaargezette extra kast met gesloten vliegspleet. Je kunt met een plantenspuit, voor het afslaan de ramen met bijen even een licht water broesje geven, waardoor er bij het afslaan minder bijen opvliegen. Nadat de zeven ramen met bijen zijn afgeslagen is het nu zaak om de moer ook in de nieuwe kast te krijgen. Je kunt hare majesteit niet zomaar in de nieuwe kast afslaan, maar je zou haar kunnen laten overlopen met een beetje aandrang. Zit de moer in de nieuwe kast met de benodigde ramen kunstraat ingehangen, sluit vervolgens de kast door de dekplank en het dak op de kast te plaatsen.

Hang geen raam met de moer en broed in de nieuwe kast! Je geeft dan de kunstzwerm varroa’s mee die in het gesloten broed zitten!

Verwijderen van zwermcellen

Na het maken van de kunstzwerm ga je nog een keer door het hoofdvolk beginnend in de onderste broedkamer en vervolgens in de bovenste broedkamer. Haal alle zwermcellen weg die je tegen komt, ook speeldoppen of wat er ook op lijkt. Haal alle doppen weg of beschadig ze dusdanig dat de bijen deze doppen zelf zullen verwijderen. Om goed te kunnen zien of er zwermcellen of speeldoppen zijn sla je de raten af, dit hoeft niet tot de laatste bij.

Plaatsen van de kunstzwerm

Als je de net gemaakte kunstzwerm naast het hoofdvolk zet, dan vliegen alle bijen die ouder zijn dan 10 dagen terug naar het hoofdvolk en blijft de kunstzwerm zonder volwassen bijen! Als je de mogelijkheid hebt om voor drie weken de kunstzwerm ergens anders neer te zetten is dit goed voor het nieuwe volk. De afstand hoeft niet noodzakelijk drie kilometer te zijn, 800 meter is voldoende! Laat het volk, na het vervoer, op de nieuwe plek even tot rust komen en open dan de vliegspleet. Deze vliegspleet verklein je tot acht centimeter.

Voeren van de kunstzwerm

Laat de kunstzwerm enkele dagen met rust en ga daarna, bij minder goed weer, de bijen voeren. De kunstraat moet worden uitgebouwd en extra voer is hiervoor nodig. Gebruik voor het voer het mengsel wat te koop is in de winkel of maak zelf suikerwater, het recept is: witte suiker en water in een 1 op 1 mengsel, zorg dat de suiker goed is opgelost in het water. De hoeveelheid die je moet voeren is ongeveer een jampot per dag, voor tien dagen lang. Kijk na een week of er een broednest(je) gevormd is. Neem contact op indien dit niet het geval is!

Varroa’s bestrijden.

Na het maken van de kunstzwerm is het een uitgelezen moment om de varroa te bestrijden. Het duurt namelijk negen dagen voordat het eerste broed in de kunstzwerm wordt gesloten, waardoor alle varroa mijten die zich op de bijen bevinden goed bestreden kunnen worden. Een goed moment hiervoor is als het nieuwe volk gesetteld is, ongeveer na een dag of vijf.

Gebruik voor de bestrijding een oplossing van 30 gram oxaalzuurzout, opgelost in 1 liter water. Druppel, met een spuit, vijf milliliter in een straatje bijen. In het hoofdvolk kan je varroa bestrijden zodra het laatste broed van de oude moer is uitgelopen, ongeveer drie weken na het maken van de veger. Als je een zwerm gekregen hebt en gehuisvest, bestrijd dan ook hier de varroa na een dag of vijf zoals hierboven beschreven.

Doe in ieder geval iets! Of oxaalzuurzout druppelen of mierenzuur verdampen en draag hierbij een masker ter bescherming van de luchtwegen!

30 gram oxaal in 1 L. water voor het besproeien/druppelen in de zomer. 35 gram oxaal in 1 L. suikerwater 1 op1 voor het druppelen in de winter.
Gebaseerd op de folder van het WUR.

Klik HIER voor het downloaden van deze folder in PDF formaat

Posted in artikelen

Inwinteren

Met het inwinteren start je het nieuwe bijenjaar. De veel gevraagde vraag is: hoeveel moet ik voeren? Antwoord: weet ik niet. Ik tel de liters suikerwater niet maar kijk wat er in de raten zit.

Bij winterklaar zit in de raten van de bovenbak zes tot acht cm verzegeld voer boven het broednest en raam 1&2 en 9&10 vol dat betekend verzegeld voedsel. Wat in de onderbak zit wordt niet meegeteld.
Door regelmatig te voeren (om de dag) een liter per keer gaat het volk ook nog nieuw broed aanzetten dit worden de winterbijen. Als je zo’n 8 liter hebt gevoerd ga dan eens kijken hoe de voedsel voorraad is. Dit doe je niet de volgende dag maar vier dagen later. Het volk heeft dan de gelegenheid om volle cellen te verzegelen.

Als je meer volken bij elkaar hebt staan voer dan twee uur voor zonsondergang.
Bijenvolken gaan flink vliegen en gaan zoeken waar die zoetheid vandaan komt. Voer je in de ochtend dan hebben ze de hele dag te tijd om ook eens in een buurvolk een kijkje te nemen, met als gevolg: schermutselingen op de vliegplank.

Wat voor voer geef je de bijen? Invertsuiker, de kant en klare zoetigheid of opgeloste kristalsuiker het is maar wat je wilt. Bijen hebben geen voorkeur als het maar koolhydraten zijn.
Verhouding suikerwater: 2 suiker 1 water oplossen in kokend water. Maak niet meer voor een week klaar.

Neem ook even de tijd om de algehele gezondheid van het volk te bekijken:
– Is het volk gezond.
– Heeft het een goed broednest en brias.
– Zijn de kantramen goed gevuld ¾ verzegeld?
– Tel even de ramen met broed in de bovenste bak.
– Hoeveel cm gesloten voer zit er boven het broednest.
– Noteer dit alles op de kastkaart!

Tien september klaar? De vliegopening over de volle breedte van de kast open laten hierdoor voorkom je in de winter beschimmelde raten.
Verklein de hoogte van de vliegopening tot maximaal 5 mm bij een grotere hoogte kun je last krijgen van muizen in de kast.

Met een emmer warm water en grote hand soda is het mogelijk om de voerbakken te ontdoen van propolis en andere ongerechtigheden. Daarna goed afspoelen.

Noot: blijf niet oneindig doorvoeren. Bijenvolken zijn verzamelaars hebben nooit genoeg. Is de voorraad zoals boven beschreven bereikt dan is het volk winterklaar!
De bijenkap, beitel, pijp en voerbak kunnen worden opgeborgen.
Kijk eens met mooie vliegdagen wat er op de vliegplank te zien is.

Tot december, de winter varroa bestrijding!

Posted in artikelen

Zomerbijeenkomst 2018 🗓

Bijenhouders vereniging afdeling Oegstgeest op een zonovergoten dag, zaterdag 7 juli in de sortimentstuin Harry van de Laar, Boskoop.

Bij het verzamelpunt kregen we uitleg van Dick Nieuwesteeg, de voorzitter van de stichting Harry van de Laar. Hij vertelde over het ontstaan van de tuin en de man waar de tuin naar vernoemd is.

Het terrein was in het verleden een proef station voor planten en heesters, het was de plaats waar de kwekers hun nieuwe varianten lieten keuren. Nu is het een tentoonstelling van een aantal deelnemers van de stichting met als doelstelling, innovatie informatie en educatie.

Harry van de Laar was de man in Boskoop die planten en heesters van over de hele wereld meebracht en waar de kwekers proeven mee deden om ze geschikt te maken voor de consumenten. In de tuin staan nog een aantal voorbeelden van heesters die hij heeft ontdekt en meegenomen.

Een prachtige hoek met aandacht voor solitaire bijen, bijenhotels en kruiden trok natuurlijk onze aandacht. Verderop borders vol met bijenplanten in bloei, waar het zoemde van de hommels, honing- en solitaire bijen. Onze gids wist mooie verhalen te vertellen over kwekers, planten en de totstandkoming van deze unieke verzameling. De steeneik kan zich, door de wijziging van het klimaat, goed handhaven en zo staan er meer heesters die je op deze breedte graad niet zou verwachten. De tuin is gratis te betreden en door de bijschrijvingen bij plant en heester, krijg je ook zonder gids een grotere kennis van wat Boskoop te bieden heeft.

Onderstaande link geeft nog een verzameling foto’s voor als je niet bent mee geweest.

https://www.zoover.nl/nederland/zuid-holland/boskoop/sortimentstuin-harry-van-de-laar-proeftuin-van-holland/fotos

Met vriendelijke groet Frans van der Post

Posted in artikelen

Winterrust??

Tien september klaar?

De vliegopening over de volle breedte van de kast open laten hierdoor voorkom je beschimmelde raten in het voorjaar.

De hoogte van de vliegspleet maximaal 6 mm bij een grotere hoogte kun je last krijgen van muizen in de kast. Muizen eten bijen en stuifmeel.

Zo eindigde de laatste nieuwsbrief.

Een maand later, we schrijven 12-10-2016. Zo langzamerhand wordt het tijd voor de vliegspleet verkleiner= een houten latje wat je in de vliegopening schuift. Doe dit! Je weet niet hoe verwoestend een familie muis in een bijenkast kan zijn.

Ook de voerbakjes en de opzetbak kunnen naar de schuur. Honingbakken met ramen stapel je op. Tussen elke bak een laagje kranten ter verdrijving van de wasmot. Heb je teveel ramen pak deze dan in een plastiekzak een tape ter afdichting. Laat de winter maar komen.

De bijenvolken zijn in winterstand, geen voer meer en de nieuwsgierigheid berg je op tot de eerste reinigingsvlucht volgend jaar. Rust is het beste voor de bijenvolken.

Natuurlijk loop je af er toe eens langs en kijk je of er iets bijzonders rond de volken te zien is.

Eind december is het tijd om oxaalzuur te druppelen of te verdampen. Tegen die tijd is er een nieuwe nieuws brief.

Ondanks alles is bijenhouden een verdraaid leuke bezigheid. Over ruim vijf maanden halen ze al weer stuifmeel van de wilg.

De bijenstand van de afdeling Oegstgeest

In het bos van de buitenplaats Oud-Poelgeest is er een tweede deel van de bijenstand bij gemaakt.

Andy, Mike, Fred, Norbert, Greet, Marieke en Jeroen, voor de koffie zorgde Caro, Hans had toezicht op de kruiwagens.

Omdat de plaats waar tegels moesten komen heel erg humusrijk was moest er een laagje van 30 cm worden af gegraven. Dit is door Andy georganiseerd door middel van een kleine graver. Vervolgens weer opgevuld met zes kuub zand.

De najaarbijeenkomst

Dit is de eerste aankondiging van de najaarbijeenkomst van 2016.

Wij willen die houden op 11 of 18 november, de keuze wordt nog bepaald door de beschikbaarheid van een honing keurmeester.

Wij willen deze avond:

  1. eerste ervaringen vertellen met de Honey –Flow
  2. een eerste aanzet tot honingkeuring door een uiteenzetting waar je potje honing aan moet voldoen, door een keurmeester.
  3. en tot slot een proeverij van de door jullie meegenomen potjes honing.

Dus neem van de voorjaar en zomerhoning een potje mee zodat wij allen kunnen proeven.

Op deze avond nodigen wij ook de 8 nieuwe imkers uit, die 5 oktober hun getuigschrift hebben gekregen.

Posted in artikelen

Honing oogsten

Honing afhalen in de derde week van juli.

Je kunt natuurlijk de honing voor de bijen laten. Zo kun je ook alle vruchten voor de vogels laten.

Op het bijenvolk ligt op de broedbak een moerrooster. Dit is handig om te oogsten zonder dat er een broednest in de honingkamers worden gemaakt. Verder geeft het de mogelijkheid om een uitlaatbord te gebruiken. Een uitlaatbord is een dekplank met aan weerzijde een latje van 1 cm hoog, het heeft een rond gat waar een “uitlaat” in past. Dit is een blikken rooster waar de bijen maar een kant uit kunnen en dit is naar de broedbak dus naar beneden. In 24 uur loopt de honingbak leeg en je hebt zonder gedoe – ramen met bijen afslaan – ramen zonder bijen.

Volgorde van werken: Haal het dak van de kast en leg deze omgekeerd zo dat de binnenzijde naar boven wijst. Haal de honingkamer(s) van de bovenste broedkamer. Geef even een pufje rook als je de beitel tussen de bakken wrikt. Maak met de honingkamer een draaiende beweging en til deze gelijktijdig op. Zet schrijlings de volle kamer(s) op het omgekeerde dak(en). Haal het moerrooster weg, dit is niet meer nodig. Je kunt nu op de bovenste broedbak het uitlaatbord neer leggen. Voordat je dit doet is het handig om even een blik in de bovenste broedkamer “werpen”.

  • Is het volk gezond,
  • heeft het een goed broednest en brias,
  • zijn de kantramen goed gevuld ¾ verzegeld?
  • tel even de ramen met broed in de bovenste bak,
  • noteer dit alles op de kastkaart!
  • doe even de stootproef komt er nectar uit het broedraam regenen wacht dan nog een week met het oogsten.

Mocht er nauwelijks gesloten voedsel in de broedbak zitten en je moet nog met vakantie is het te overwegen om dan niet de honing af te halen en deze op het volk te laten staan tot na de vakantie. Het moet toch niet zo zijn dat een volk in je vakantie verhongerd. Zit er voldoende voedsel in de kast plaats de bak(ken) nu op het uitlaatbord. Vergeet niet de honing er de volgende dag er af te halen! Als je dit langer laat staan loopt langzaam de HK weer “vol” bijen.

Heb je niet de gelegenheid om de honing binnen een week te slingeren schuif elke bak in een plastik zak en tape deze dicht!

Heb je geen slinger en kun je deze niet bij een ander lenen dan weet je mij te vinden. Tot de volgende nieuwsbrief: Inwinteren -10 augustus, klaar 10 september.